1. Neuromuskulární fórum

Společnost Solen, s. r. o. a časopis Neurologie pro praxi pod záštitou Neuromuskulární sekce ČNS pořádají 1. Neuromuskulární fórum.

Termín: 19. – 20. 3. 2015
Mísro: Hotel Dvořák, Hradební 3037, Tábor

Hlavní téma: Neuromuskulární problematika

Program:

Čtvrtek 19. 3. 2015
15.00 Slavnostní zahájení Neuromuskulárního fóra
❱ Metabolické myopatie – Magner M.
❱ Satelitní sympozium společnosti Alien technik s. r. o.
   ◾ Kondukční studie – Vlčková E.
   ◾ Kondukční blok – Bednařík J.
❱ Kazuistiky s neuromuskulární problematikou (Prezentace přihlášených kazuistik a diskuze nad nimi)
   ◾ Kompresivní syndrom nervus suprascapularisu volejbalistky – Brušáková Š.
   ◾ Svalové dystrofie – kasuistiky – Forgáč M.
   ◾ De novo mutace v genu RYR1 – Mrázová L., Vondráček P., Fajkusová L., Stehlíková K., Skálová D., Hermanová M., Ošlejšková H.
   ◾ Vzácná příčina rychle progredující kvadruparézy - Potočková V.

Pátek 20. 3. 2015
Kurz pro neuromuskulární specialisty
❱ Problematika spánku u neuromuskulárních onemocnění – Pretl M.
❱ Klinický obraz svalových chorob – Voháňka S.
❱ Laboratorní metody v diagnostice myopatií – Mazanec R.
❱ Biopsie v diagnostice svalových chorob – Zámečník J.
❱ Satelitní sympozium společnosti GENZYME, a Sanofi company
❱ DNA diagnostika svalových chorob – Fajkusová L.
❱ Svalové choroby – pohled kardiologa – Paleček T.
❱ Zobrazení svalů magnetickou rezonancí – Haberlová J.
14.00 Závěr

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Akce bude v rámci postgraduálního vzdělávání ohodnocena kredity pro lékaře.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!