10. Den hospicové paliativní péče

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. v Prachaticích pořádá konferenci Den hospicové paliativní péče. 10. ročník nese podtitul „Hospicové maličkosti“.

Termín: 18. dubna 2015
Místo: Městské divadlo, Prachatice

Výběr z programu:

  • O své zkušenosti a názory na téma Vyhoštěná, ale ne zapomenutá, se podělí významná česká socioložka a publicistka, autorka řady monografií PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
  • Téma Kteří pacienti potřebují paliativní péči a kdo by jí měl poskytovat zazní z úst MUDr. Ondřeje Slámy, PhD., předního onkologa a odborníka v oblasti paliativní péče z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
  • Příspěvek Co uvidím, když se smrti podívám do tváře přednese Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. pastorální teolog, autor duchovní literatury, kněz vyučující na KTF Univerzity Karlovy.
  • Zkušenosti praktického lékaře s možnostmi a využitím hospicové péče přednese MUDr. Marie Stieblerová v příspěvku Praktický lékař versus paliativní péče
  • S přednáškou Smutek a deprese u pacientů v paliativní péči vystoupí MUDr. Regina Slámová, primářka Hospice sv. Alžběty v Brně, která je odbornicí v oblasti přímé lékařské a ošetřovatelské paliativní péče.
  • Ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče PhDr. et Mgr. Robert Huneš, se ve svém vstupu nazvaném Role humoru v pomáhajících profesích zamyslí nad problematikou péče o terminálně nemocné z nevšedního pohledu.
 
Na závěr konference bude možné si v rámci exkurze prohlédnout jak hospic samotný, tak Domov Matky Vojtěchy, zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou.
 
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a pro lékaře ohodnocena 5 kredity. Tato akce je také zařazena do systému vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí s ohodnocením 4 kreditů.
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!