10. Evropský imunizační týden

10. Evropský imunizační týden proběhne ve dnech 20. až 25. dubna 2015. Aktivitu koordinuje Světová zdravotnická organizace (WHO).

Každoročně připomíná význam imunizace, které bude opět třeba věnovat zvýšenou pozornost, a to na politické, odborné i osobní úrovni. Při této příležitosti budou zastánci očkování hovořit o pokroku, kterého bylo dosaženo, a to zejména na cestě k eliminaci spalniček a zarděnek, pro udržení statusu regionu bez výskytu poliomyelitidy i při zavádění nových vakcín, a dále upozorní na to, jaká opatření je nutno bezprostředně přijmout pro udržení příznivého vývoje a dosažení ambiciózních regionálních cílů v oblasti imunizace.

Na příkladech nových  strategických postupů a iniciativ se budou demonstrovat inovační řešení, jejichž cílem je ovlivnit klíčové faktory, které se uplatňují při rozhodování o imunizaci, jako je lehkovážnost, důvěra, zajištění příznivých podmínek a dostupnost péče.

Stejně jako v předešlých letech bude Evropský imunizační týden 2015 probíhat zároveň s kampaní Světového imunizačního týdne pod vedením ústředí WHO. Kampaň se v roce 2015 zaměří na odstranění mezer v imunizaci a na dosažení rovnosti v proočkovanosti v souladu s ustanoveními Celosvětového očkovacího akčního plánu (COAP), který představuje globální rámec, z něhož Evropský očkovací akční plán (EOAP) vychází.

Imunizace zachránila více životů než jakékoliv jiné opatření, které bylo realizováno v oblasti zdravotnictví. V roce 2013 však v Evropě samotné bylo zaznamenáno 31 685 případů spalniček, což představuje nárůst o 348 % ve srovnání s rokem 2007. Tyto epidemie pochopitelně způsobily velké ztráty, a to jak lidské, tak finanční. Aby bylo dosaženo vize WHO o Evropském regionu bez nemocí, kterým lze předejít očkováním, musí na ně být znovu zaměřena pozornost a musí se použít inovační řešení, o nichž se zmiňuje  EOAP 2015–2020.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!