14. konference Tabák a zdraví

Pořadatelem konference jsou Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze, Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku.

Termín konání: v pátek 15. listopadu 2013 od 9 do 16,00 hod.

Místo: Lékařský domě, Sokolská 32, 120 00 Praha 2

Program a přihláška viz příloha.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!