17. Moravské urologické sympozium

Urologická klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové a občanské sdružení Muž 21. století o.s. pořádají 17. Moravské urologické sympozium.

Termín: 5. 3. 2015 - 6. 3. 2015
Místo: Horské lázně Karlova Studánka, Karlova Studánka 1 - lázeňský dům Libuše

Program dvoudenního sympozia je rozdělen na lékařskou sekci a odborný program pro zdravotní sestry.

Program pro lékaře začíná ve čtvrtek v odpoledních hodinách blokem „Zprávy z doktorandského studijního programu“, na který budou navazovat odborné přednáškové bloky zaměřené na nejnovější poznatky v oboru urologie.

Ve čtvrtek souběžně s lékařskou sekcí proběhne i přednáškový blok pro zdravotní sestry garantovaný vrchní sestrou Urologické kliniky FN Olomouc Mgr. Natašou Sochorovou a nově bude pro zdravotní sestry připraven i program na páteční dopoledne.

V pátek ráno začne odborný program pro lékaře tradičně hojně navštíveným soutěžním blokem kazuistik rezidentů. Primáři jednotlivých moravských urologických pracovišť pak tajným hlasováním vyberou tři nejlepší sdělení, jejichž autoři získají finanční odměnu.

Účast na akci bude v systému postgraduálního vzdělávání ohodnocena kredity pro lékaře a sestry.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!