20. PODKRUŠNOHORSKÉ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ DNY

Česká neurologická společnost ČLS JEP, Česká asociace sester (ČAS), Nemocnice Chomutov pořádají 20. PODKRUŠNOHORSKÉ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ DNY.

Termín: 4. - 5. duben 2014

Místo: zámek Červený Hrádek

Hlavní témata:

  • Úžinové syndromy
  • Varia (volná sdělení)
  • Kazuistiky

Odborný garant:

Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.
MUDr. Petr Ridzoň

Časový harmonogram:

4. 4. 2014 - pátek
08:30 - 12:00 Registrace
09:30 - 09:40 Zahájení
09:40 - 12:20 Odborný program
12:20 - 13:10 Oběd
13:10 - 14:45 Odborný program
14:45 - 15:00 Coffee break
15:00 - 18:15 Odborný program
20:30 - ...      Společenský večer

5. 4. 2014 - sobota

08:30 - 11:00 Odborný program
11:00 - 11:15 Coffee break
11:15 - 12:05 Odborný program

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti.

Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce: 35143, počet kreditů: 12.

Více informací http://www.mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_obecne-63.html

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!