21. Česko-slovenské angiologické sympozium

Česká angiologická společnost ČLS JEP a Slovenská angiologická spoločnosť SLS pořádají 21. Česko-slovenské angiologické sympozium.

Termín: 18. - 19. června 2015
Místo: Multifunkční centrum Zámek Lednice, Zámek 2

Postgraduální program

  • Otoky končetin (diferenciální diagnóza, flebedém, lymfedém, lipedém, terapeutické možnosti)
  • Intervence aterosklerózy (diagnóza časných stadií, režimové a farmakologické intervence, antiagregace, antikoagulace, chirurgické revaskularizace, perkutánní intervence)
  • Diagnóza cévních onemocnění (rutinní metody, speciální diagnostika, zobrazovací techniky, neinvazivní metody)
  • Hands-on workshopy

Možnosti aktivní účasti

  • Posterová sekce (volná sdělení na jakékoliv vaskulární téma)
  • Sekce sester (volná sdělení na jakékoliv vaskulární téma)

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK a ČAS (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.
Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory (ev. č. akce 39693, č. akreditace: 0004/16/2006).
Česká asociace sester souhlasí s přiznáním kreditních bodů dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. (registrační číslo: ČAS/KK/1403/2015).

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!