27. kongres ČLS JEP "Duševní poruchy v praxi dětského, dorostového a všeobecného lékaře"

Kongres pořádá ČLS JEP ve spolupráci s Českou psychiatrickou společností ČLS JEP, Českou pediatrickou společnosti ČLS JEP, Společností pro návykové nemoci ČLS JEP, Společností všeobecného lékařství ČLS JEP, Českou společností dorostového lékařství ČLS JEP a Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP.

Datum konání: 23. 10.2013

Místo konání: LD, kongresový sál Lékařského Domu, Sokolská 31, Praha 2

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

9.30 – 11.30 NÁVYKOVÉ NEMOCI

1. Návykové nemoci u dětí a dospělých - Popov P.

2. Screening a krátká intervence v oblasti zneužívání návykových látek v praxi praktických lékařů pro děti a dorost - Kabíček P., Csémy L.

3. Specifika adiktologické péče u dětí -Koranda M.

4. Substituční léčba – možnost zapojení praktických lékařů - Štolfa J.

5. Snižování konzumace alkoholu – nová strategie léčby - Popov P.

12.30 – 14.30 NOVINKY V PSYCHOFARMAKOTERAPII DĚTÍ, DOSPĚLÝCH A SENIORŮ

6. Problematika dětského a dorostového věku - Paclt I.

7. Problematika dospělých - Anders M.

8. Problematika seniorů - Jirák R.

15.00 – 17.00 DUŠEVNÍ PORUCHY V PRŮBĚHU ŽIVOTA

9. Limity léčby ADHD v průběhu života - Uhlíková P.

10. Panická ataka ‐ crux medicorum - Herle P.

11. Poruchy příjmu potravy z pohledu internisty ‐ nejčastější chyby a omyly v hodnocení laboratorních výsledků - Navrátilová M.

Program viz příloha.

 


 

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!