58. zasedání Komise OSN pro postavení žen

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se zúčastnila spolu s dalšími zástupci ministerstva 58. zasedání Komise OSN pro postavení žen v New Yorku, které probíhá od 10. do 21. března 2014. Hlavním tématem letošního jednání komise jsou výzvy a úspěchy při implementaci Rozvojových cílů tisíciletí pro ženy a dívky.

Komise OSN pro postavení žen je vrcholným orgánem OSN pro podporu práv žen a rovnosti žen a mužů. Ministryně Marksová vystoupila se svým příspěvkem v rámci všeobecné rozpravy. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) pak ve spolupráci se Stálou misí ČR při OSN, Slovenskou republikou a norskou neziskovou organizací Alternativ til Vold uspořádalo seminář s názvem Násilí páchané na ženách a jeho dopady na trh práce.

Násilí vyplývající z nerovností žen a mužů má závažné dopady na životy milionů žen a dívek po celém světě. Podle nedávné studie Evropské unie zažívá některou z těchto forem násilí každá třetí žena. V ČR se odhaduje, že alespoň jednou za život zažilo domácí násilí 1,4 milionu žen. Oběti jsou násilí vystaveny nejen doma, ale například také na pracovišti.

Náklady na práci policie, státních zastupitelství, soudů a přestupkových řízení, ale také na poskytnuté sociální služby, zdravotnictví, vyplacenou nemocenskou nebo podporu v nezaměstnanosti, které musí oběti násilí často v návaznosti na vzniklé potíže čelit, dosáhly v roce 2010 v České republice 1,3 miliardy korun. I z toho je patrné, že se jedná o závažný celospolečenský problém, který vyžaduje komplexní přístup a podporu prevence na všech úrovních.

Na semináři se svými příspěvky vystoupili také zástupce a zástupkyně oddělení rovných příležitostí žen a mužů MPSV Lucia Zachariášová a Radan Šafařík, Stálý představitel Slovenska při OSN František Ružička, předsedkyně České ženské lobby Jana Smiggels Kavková a expertka norské organizace Alternativ til Vold Barbora Jakobsen. V rámci semináře byly mimo jiné představeny výsledky výzkumů ekonomických dopadů domácího násilí a příklady dobré praxe při odstraňování důsledků násilí vyplývajícího z nerovností žen a mužů na trh práce.

Uspořádání semináře proběhlo v rámci projektu MPSV financovaného z Norských fondů s názvem „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života”. Součástí projektu bude také kampaň zaměřená na prevenci domácího násilí a násilí na ženách.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!