7. celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví

Sekce infekčních nemocí České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČGPS ČLS JEP) pořádá 7. celostátní konferenci Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví.

Termín: 23. ledna 2016
Místo: Konferenční centrum City, Na Strži 65/1702, Praha 4

Program:

Hlavní téma konference:  Pohlavně přenosné choroby. Mezioborová spolupráce.

Témata odborného programu: 

  • Novinky v STD, nové evropské doporučení (2015), epidemiologická data
  • STD v souvislosti s léčbou sterility
  • Laparoskopické a hysteroskopické nálezy jako následek STD
  • Chlamydiové infekce
  • Právní problematika v souvislosti s STD
  • Doporučené postupy, novinky

Účast na konferenci v kategorii lékař je ve smyslu SP ČLK č. 16/2007 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK a bude potvrzena certifikátem a ohodnocena příslušným počtem kreditů.
Účast v samostatné konferenci pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí (zahrnuje zdravotní sestry a laboranty) je jako vzdělávací akce zařazena do kreditního systému České asociace sester dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. a bude ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.

Více informací na www.congressprague.cz/sin2016

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!