7. sjezd Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Na sedmém sjezdu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR), ve dnech 20. - 22. 11. 2014, jednalo 200 delegátů zastupujících 35 000 členů svazu. Předsedkyní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR byla v pátek 21. listopadu 2014 zvolena dosavadní předsedkyně Dagmar Žitníková.

Prioritami pro další čtyři roky jsou pro odboráře kvalitní pracovní podmínky pro zaměstnance a slušné odměny za práci. Pro rok 2015 odbory požadují 10% navýšení tarifních platů. Vláda schválila navýšení o 3,5 %, odbory se s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem dohodly zatím na 5 %. Odboráři hodlají vyjednat s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou navýšení o 10%.

Navýšení pro resort s roční spotřebou 290 miliard Kč nebude podle odborářů velkou zátěží. Nemocnice dostávají ročně od zdravotních pojišťoven kolem 60 miliard Kč. Dohodnutých pět procent jsou tři miliardy Kč, deset procent pak šest miliard Kč, a to včetně odvodů, což podle odborových analýz současné příjmy zdravotního pojištění pokryjí.

Místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš rozvinul svůj názor na zdravotnictví, za jehož hlavní problém považuje netransparentnost. Za svůj hlavní zájem označil zvýšit transparentnost resortu, rozkrýt hospodaření zdravotních pojišťoven, zvýšit transparentnost hospodaření nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZ ČR). Kritizoval, že stejná péče není stejně hrazena. Uvedl, že ve zdravotnictví je podle něj peněz dost, ale špatně se s nimi hospodaří, protože MZ ČR je dlouhodobě špatně vedeno. On proto čím dál víc zastává názor, že bez ohledu na to, kdo je ministr zdravotnictví, by mělo mít silnější slovo ve zdravotnictví Ministerstvo financí ČR.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová s odkazem na úvodní prezentaci odborového svazu, připomínající protesty proti Nečasově vládě, vyjádřila naději, že odbory nebudou mít žádný důvod protestovat proti této vládě. Ocenila práci zaměstnanců sociálních služeb a zdravotnictví. Je třeba, aby byli ve své práci spokojeni a dostávali za ni důstojnou odměnu.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček řekl, že současné ministerstvo zdědilo spoustu vážných problémů a dluhů z minulosti, které se snaží napravovat. Po letech se podařilo prosadit plošné zvýšení platových tarifů, a to 3,5 procenta pro všechny zaměstnance v rozpočtové a příspěvkové sféře, ale ve zdravotnictví se podařilo prosadit 5 procent. Toto 5% zvýšení se týká, tak jak to prosazoval odborový svaz, všech zaměstnanců ve zdravotnictví a všech nemocnic a peníze na zvýšení platů a mezd do zařízení půjdou v úhradové vyhlášce.

Místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic Petr Fiala spolupráci s odborovým svazem označil za velmi přínosnou a mezi výsledky, jichž se podařilo společně dosáhnout, vyzdvihl především záchranu nemocnic. Nesouhlasil s názorem ministra financí Babiše, že ve zdravotnictví je dost peněz. Připomněl, že v České republice jde do zdravotnictví přes 7 % HDP, zatímco vyspělé evropské země dávají 10-11 % a USA dokonce kolem 18 procent. Z toho vyplývá, že peníze do zdravotnictví je třeba přidat. Léky, materiál i další nezbytnosti české zdravotnictví pořizuje ve světových cenách, takže na platy jde až to, co zbude, proto jsou mimořádně nízké. Zdůraznil, že je třeba konečně řešit přechod mezi sociální a zdravotní péčí. Možné řešení vidí například ve využití zahraničních zkušeností, kde při řešení téhož problému přistoupili ke zřízení ošetřovatelského pojištění. Úhradová vyhláška ministra zdravotnictví Martina Holcáta lehce zabrzdila propad nemocnic, ale na zvýšení mezd nestačila. Proto považuje za nezbytné, aby peníze na zvýšení mezd byly jasně vyčleněny.

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása připomněl velké úspěchy společného boje proti asociálním reformám, proti nadstandardu či za záchranu lázní. Zdůraznil, že ale dál platí asociální reformy, které prosadil ministr Drábek, že tristní je nejen platová situace zaměstnanců sociálních služeb, ale i situace těch, kteří o nemocné a postižené rodinné příslušníky pečují v domácnosti.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula ocenil nejen práci odborového svazu, ale práci jednotlivých odborářů. Tvrdě odsoudil, že sněmovní rozpočtový výbor navrhl zvýšit základní plat poslanců a senátorů o 8100 Kč. Ve srovnání s tím je zvýšení platů státních zaměstnanců a zaměstnanců ve zdravotnictví jen symbolické.

Místopředseda sociální komise Asociace krajů ČR Miloslav Čermák za kraje vyjádřil přesvědčení, že lidé ve svých zařízeních zvýšené platy a mzdy opravdu dostanou.

Prezident Svazu pacientů ČR Luboš Olejár zdůraznil, že po celou dobu pacientská organizace podporuje, aby při zvyšování platů nešlo jen o lékaře či o zdravotníky, ale o všechny zaměstnance ve zdravotnictví.

Předseda Lékařského odborového klubu- Svazu českých lékařů Martin Engel ocenil záměry současné vlády, ale kritizoval ji za liknavost při plnění těchto slibů. Kritizoval především neřešení přesčasové práce a přístup ke vzdělávání lékařů a varoval před dalšími odchody lékařů do zahraničí.

Místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů Radka Sokolová zdůraznila, že je třeba dál posilovat roli odborů v regionech, na pracovištích i ve společnosti.

Josef Krejbych ze sekretariátu světové odborové centrály PSI vyzdvihl význam činnosti odborového svazu na evropské i celosvětové úrovni.

Předseda Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb Anton Szalay řekl, že odborové svazy spolu těsně spolupracují a často se potkávají, ale i proto, že již po léta řeší ve zdravotnictví i v sociálních službách velmi podobné problémy.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!