70 let III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Od vzniku III. interní kliniky VFN a 1. LF UK uplynulo 9. května 2015 již 70 let. V květnu 1945 zabral profesor Josef Charvát pro novou českou interní kliniku prostory v 1. patře průčelní budovy Všeobecné nemocnice, přibližně nad hlavní vrátnicí a vjezdem.

Na Charvátově odkazu dodnes zůstávají cenné především tři aspekty:

  • Moderní dynamický přístup ke klinické medicíně, který přetrvává nejen na „jeho“ III. interní klinice, ale i na pracovištích, která vybudovali jeho žáci tady i ve světě.
  • Filozofické názory na společnost a její vývoj, které shrnul zejména v knihách Život, adaptace a stres a Člověk a jeho svět.
  • Postřehy a hodnocení událostí v české společnosti, které zachytil ve svých denících. Charvátovy záznamy jsou historiky stále citovány jako důležitý zdroj poznání dob předválečných, válečných, a zejména období poválečného až do počátku 80. let.

70 let III. interní kliniky VFN a 1. LF UK představuje dlouhou a bohatou historii, v níž vyniká řada úspěchů v oblasti praktické medicíny, lékařské vědy i zdravotnických inovací. Nejen za prof. Charváta, ale i za pozdějších přednostů prof. Pacovského a prof. Marka byla klinika (a dosud je) líhní významných osobností českého zdravotnictví a vysokého školství.

V současnosti je členem kolektivu kliniky prorektor UK, předsedové celkem 7 odborných lékařských společností (internistické, endokrinologické, obezitologické, tělovýchovného lékařství, Společnosti pro aterosklerózu, pro cévní přístupy a Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku a nově také předseda České lékařské společnosti JEP) a více než 20 dalších spolupracovníků zastává funkce místopředsedů, sekretářů či členů výborů lékařských a sesterských společností.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!