Adresné zvaní na screeningová vyšetření

V České republice v současné době každoročně onemocní rakovinou prsu více než 6 000 žen, rakovinou děložního hrdla přibližně 1 000 žen a rakovinou tlustého střeva asi 8000 osob. Na rakovinu prsu pak každoročně umírá přibližně 2 000 žen, na rakovinu děložního hrdla cca 400 žen a více než 4 000 mužů a žen umírá na rakovinu tlustého střeva. Značné procento zjištěných karcinomů se nachází již ve třetím nebo čtvrtém (tedy nejtěžším) stadiu, kdy jsou vyhlídky pacientů na úplné vyléčení výrazně nižší.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) proto ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami připravilo projekt „SYSTÉM PODPORY PREVENCE VYBRANÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ V ČR  - SCREENINGOVÉ PROGRAMY.“ Projekt se skládá ze dvou základních částí. V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní na preventivní prohlídky, na němž participují všechny zdravotní pojišťovny. Právě ty budou vybraným pojištěncům poštou zasílat dopis s výzvou k účasti na screeningovém vyšetření. Díky adresnému zvaní jej v prvním roce trvání projektu obdrží přibližně 1 850 000 pojištěnců. V druhém roce budou osloveni ti, kteří na první výzvu nezareagují. Celkově může být (v případě opakovaného zvaní) osloveno až 3,5 milionů osob.

Druhou částí projektu je celorepubliková informační kampaň, která je realizována zejména prostřednictvím televizních a rozhlasových spotů a jejíž součástí je mimo jiné i krátký vzdělávací film, který bude promítán například v čekárnách ve zdravotnických zařízeních.

Cílové skupiny jsou v rámci projektu definovány takto:

  • CA prsu - ženy ve věku od 45 let do 70 let
  • CA děložního hrdla - ženy ve věku od 25 let do 70 let
  • CA kolorekta - muži a ženy ve věku od 50 let do 70 let

Zdravotní pojišťovny zvou ty své klienty, kteří jednak patří do některé z cílových skupin a zároveň preventivní prohlídku v poslední době neabsolvovali.

Projekt si klade za cíl zejména celkové zvýšení návštěvnosti screeningových programů v České republice. Mělo by dojít ke snížení výskytu karcinomu prsu, děložního hrdla a kolorekta v pozdních stádiích, snížení úmrtnosti a zvýšení průměrného přežití. Informační kampaň by měla přispět ke zvýšení zájmu obyvatel ČR o prevenci nádorových onemocnění obecně a podpořit aktivní přístup občanů k péči o vlastní zdraví.

 

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!