Akademický pracovník/pracovnice

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol.

Předpokládaný den nástupu: 1. 1. 2016

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání lékařského směru
  • specializace v oboru
  • znalost AJ.

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů o vzdělání, životopisem, průběhem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti a alespoň jednou referencí přijímá do 20. 11. 2015 Děkanát 2. LF UK, Personální a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!