Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce

Vláda ČR na jednání dne 3. 11. 2014 schválila Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce (č. j. 1107/14). Opatření reaguje na nepříznivou situaci na trhu práce.

Smyslem a cílem aktivizačních opatření, která byla zpracována ve vzájemné spolupráci se sociálními partnery, je stanovit okruh konkrétních opatření majících za cíl zvýšení zaměstnanosti. Opatření navazují na koncepční a strategické materiály vlády a jsou provázána s Akčním plánem vlády na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti v ČR.

Aktivizační opatření budou realizována prostřednictvím závazného harmonogramu s jasnou odpovědností za splnění konkrétních opatření. V rámci předkládaného materiálu je navrhováno k realizaci 37 opatření a to legislativní i nelegislativní povahy. Zaměřují zejména na následující oblasti:

  • Podpora vytváření pracovních příležitostí
  • Úprava systému investičních pobídek
  • Podpora principů sociální ekonomiky
  • Zvyšování efektivity nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti
  • Podpora získávání praktických dovedností formou stáží a odborných praxí pro studenty a absolventy
  • Revize systému rekvalifikací
  • Důsledné potírání diskriminace a nelegální práce na trhu práce.

Navrhovaná opatření budou financována z Evropských strukturálních fondů a to v rámci současného i budoucího programového období, v určitých případech ze státního rozpočtu.
Důsledná kontrola plnění těchto opatření bude realizována v pravidelných čtvrtletních intervalech. Informace o realizaci jednotlivých opatření bude následně předkládána poradě ekonomických ministrů, vládě a sociálním partnerům. Součástí informace budou i případná doporučení vládě ve věci dalšího postupu.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!