Aktivní politika zaměstnanosti v EU

Evropský parlament uspořádal 3. 12. 2015 veřejné slyšení k tématu aktivní politiky zaměstnanosti. Promluvili zde jak reprezentanti vlád jednotlivých členských států, tak zástupci mezinárodních organizací

  • Lola Santillana Vallejo, odborová organizace CCOO-CLM
  • Prof. Jacek Męcina, Institut pro sociální politiku, Varšavská univerzita
  • Paul Swaim, analytik trhu práce, OECD
  • Luk Zelderloo, Mezinárodní asociace poskytovatelů služeb pro osoby s postižením EASPD
  • Steven Tobin, expert na zaměstnanost, ILO

V prezentacích opakovaně zaznělo, že náklady na nečinnost jsou vysoké, je nutné investovat do zvyšování kvalifikace - přiblížit uchazeče k současnému trhu práce. Objevila se také myšlenka zavést finanční podporu pro zaměstnavatele přijímajícího pracovníky přes 50 let. V závěru padla i kritika na nedostatečné zapojení nevládních organizací a spolků do procesu hledání zaměstnání. 

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!