Alternativní medicína

Alternativní způsoby léčby vyhledává stále více lidí. Podle všeho se dá předpokládat, že část z alternativních metod brzy bude nedílnou součástí běžné západní medicíny. V některých oblastech tak tomu je už nyní.

Bolesti hlavy, atopický ekzém, alergie, astma, bolesti páteře, nespavost, nespecifické bolesti břicha, poruchy menstruace, potíže s otěhotněním, noční pomočování, či jen snaha zlepšit svojí kondici, to je jen část z důvodů, proč se lidé obracejí k alternativním způsobům léčby, uvádí server tiscali.cz.

Možností, ze kterých mohou volit, je mnoho. Nejčastěji vyhledávanými jsou homeopatie a čínská medicína.

Potíže, se kterými pacienti přicházejí, jsou různorodé. Často chodí rodiče s dlouhodobě nemocnými dětmi. Například s astmatem, oslabenou imunitou či urputným atopickým ekzémem.  Ženy nejčastěji přicházejí s gynekologickými problémy, muži s prostatou. Časté jsou i trávicí obtíže, alergie a podobně, uvedla homeopatka MUDr. Kateřina Formánková, která svou profesní dráhu začala jako dětská lékařka v kojeneckém ústavu a dětském domově, následně působila jako obvodní lékařka pro děti a dorost v Ostravě a homeopatii se začala věnovat v roce 1992.

Homeopatie je často napadána a jejím přívržencům je vytýkáno, že účinky léčby nemohou doložit žádnými vědeckými studiemi. Homeopati jsou přirovnáváni k podvodníkům a šarlatánům, kteří nemocným podávají preparáty, jejichž účinek je srovnatelný s placebem či popíjením čisté vody.

I tak ale stále roste počet těch, kteří ji vyhledávají. Vzrostl počet rodičů, kteří homeopatii volí jako první možnost léčby u svých dětí, protože chtějí šetrnější léčbu bez chemie. Vzrůstající trend není jen v Česku, ale je patrný po celém světě, kde je homeopatie jednou z nejčastějších alternativních léčebných metod. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se dokonce řadí mezi sedm nejrozšířenějších.

Na obhajobu homeopatie lze uvést, že vědecké studie opakovaně potvrdily, že léčba je účinnější, než je léčba placebem. Jako příklad lze uvést lék Oscillococcinum, který se používá při léčbě chřipky a chřipkových syndromů, a jeho efekt byl kladně hodnocen dle kritérií Evidence Based Medicine.

Čínská medicína vychází z poznatků tisíce let starých a zahrnuje více disciplín. Její přístup k léčbě nemocného se od metod, které nabízí západní medicína, zásadně liší. Čínská medicína vnímá nemocného jako celek, nevěnuje se jen konkrétním problémům, ale léčí komplexně. Hojně je žádaná například čínská fytoterapie, která využívá zejména směsi bylin namíchaných nemocnému na míru. Směsi se míchají až po stanovení diagnózy tak, aby byly v souladu s energií nemocného. Své místo má samozřejmě i akupunktura, či užívání potravinových doplňků. Ty lidé žádají u takových problémů, jako je nedostatek libida, snaha o redukci váhy či posílení imunity.

Mezi další zdravotní potíže, které pacienty přivádějí za čínskou medicínou, jsou i chronické bolesti zad a hlavy, problémy s otěhotněním, potíže zažívacího ustrojí či zdravotní komplikace způsobené stresem a přetížením naší hektické doby.

Alternativní medicína neláká jen lidi žijící alternativním způsobem života, jak by to na první pohled mohlo vypadat. Pomoc u ní hledají lidé napříč společenským spektrem, postavením i vzděláním. Po kontroverzní metodě léčby sahají i slavní lidé.

Důvodů, proč se lidé uchylují k alternativním druhům léčby, je celá řada. Někteří volí alternativu proto, že v rámci první svépomoci nechtějí užívat chemické přípravky. Konkrétně to může třeba znamenat , že si při chřipce raději uvaří šípkový čaj s citronem, než by užívali nějaké léky. Mnoho  lidí však hledá pomoc v alternativní medicíně  také v době, kdy mají reálný či subjektivní pocit, že klasická medicína již nemá účinné možnosti jejich léčby.

Alternativní medicína však není omnipotentní a měla by probíhat vždy při vzájemné spolupráci s klasickou medicínou podloženou vědeckými základy.

Psychologové nabízejí i další vysvětlení, proč někteří lidé odmítají běžnou léčbu a místo ní volí třeba byliny, meditování a vegetariánství. Podle nich má vše mnohem hlubší kořeny, než si sami uvědomujeme. Lidé odpradávna věděli o léčivé síle bylin, sahali po nich intuitivně a jejich užívání bylo běžné. Pokud se nyní mluví o léčbě bylinkami, nejde o nic nového, jen se lidé vrací k tomu, co používali naši předkové a co mnozí považují za ověřené, nebo v některých případech podpůrné a jinak neškodné. To samé platí  i o jiných praktikách, které mohou mít původ v filozofii, náboženství, či staré medicíně jiných společenství. Z psychologických metod z nich vychází např. různé formy meditace, relaxace a podobně. Tyto metody mohou uvolnit stres a napětí, které v nás hektická doba  a různé okolnosti mohou vyvolávat. Odbouráním stresu může mnohdy dojít k nápravě či odstranění mnoha somatických potíží.

Praxe "běžných" lékařů a provozovatelů alternativy mají jedno společné. Jejich ordinace a čekárny jsou plné pacientů toužících po lepším zdraví.

Co mají jednotlivé oblasti alternativní léčby společného? Kromě uvedených důvodů, jako je naděje na vyléčení, se ukazují i další společné znaky. Alternativní medicína pacientům naslouchá, dopřeje nemocnému dostatek času a bere ho jako sobě rovného partnera při řešení jeho potíží.

Bolestí současné medicíny je, že nemá dostatek času na samotného pacienta. Lékaři nemají dost prostoru na komunikaci s nemocným a jeho rodinou a v mnoha případech, zejména těch složitějších, tuto komunikaci odborně ani nezvládají. Nevědí, jak mají mluvit s chronicky či nevyléčitelně nemocným člověkem, nevědí jak komunikovat s příbuznými nemocných, jak jim sdělit diagnózy a podobně. Toto vše alternativní léčebné směry zvládnuté mají a pracují s tím. V západních zemích komunikaci a psychologickou pomoc zajišťují psychologové a psychoterapeuti, v Česku je těchto odborníků nedostatek, a nemocnice nemají dostatek financí na to, aby tyto odborníky zaplatily.

Pojem alternativní medicína zahrnuje velké množství léčebných systémů založených na různých teoriích a zvyšující se informovanost v tomto směru pomalu umožňuje jejich integraci do běžné západní lékařské praxe.

Homeopatii v Evropě využívá 30 procent populace. V Německu je často využívána i na klasických klinikách, například na dětské klinice v Mnichově na chirurgickém, onkologickém a neonatologickém oddělení.

Začlenění do systému poskytované zdravotní péče se týká i tradiční čínské medicíny. Ve světě byly provedeny studie, které ukazují, že čínská medicína měla efekt při léčbě SARS, akupunktura a fytoterapie byly začleněny jako podpůrné druhy léčby diabetu a využívány jsou i ke zmírnění vedlejších účinků chemoterapie a zlepšení komfortu života při léčbě onkologicky nemocných.

Své místo, a to také v Česku, má i jako podpůrná terapie při léčbě neplodnosti a u žen s opakovanou ztrátou těhotenství.

Západní medicína objevuje stále více potřebu léčit pacienty komplexně . Důkazem toho jsou specializované týmy  odborníků, skládající se z  různých medicínských oborů včetně  psychologů, rehabilitačních pracovníků a dalších příbuzných profesí. Více pozornosti je též věnováno oblasti prevence zdraví  zahrnující již celou řadu metod a postupů.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!