Anonymita dárců vajíček a spermií

Poslanci se snaží omezit anonymitu dárcovství zárodečných buněk. Důvodem jsou obavy z možného biologického příbuzenství dárců a příjemců zárodečných buněk, případě z biologického příbuzenství příštích rodičů, počatých s využitím anonymně darovaných zárodečných buněk.

Autoři zákona navrhují prolomit anonymitu dárců a uchovat jejich identifikační údaje v matričních záznamech dětí, narozených s využitím anonymně darovaných zárodečných buněk. Dále omezují možnost darovat zárodečné buňky, stejně jako počet embryí, která mohou být vytvořena s využitím darovaných zárodečných buněk jednoho dárce.

Součástí knihy narozených na matrice má být podle návrhu mimo jiné jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu anonymního dárce zárodečných buněk. 

Vláda poslanecký návrh zákona nepodpořila. Poukazuje jak na to, že v běžné populaci je riziko nevědomého příbuzenství mezi rodiči vyšší, než je riziko příbuzenství mezi rodiči počatými s využitím zárodečných buněk anonymních dárců. Dále vláda poukazuje na značný dopad navrhovaných regulací do praxe léčby neplodnosti, především díky omezení možností opakovaně využívat zárodečné buňky dárců.

Návrh zákona je zařazen do pořadu 31. schůze Poslanecké sněmovny, která byla zahájena v polovině září 2015.

Autorem článku je MUDr. Milan Cabrnoch, MBA

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!