Asistent Ústavu anatomie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa: asistent Ústavu anatomie LF v Plzni s nástupem od 1. 7. 2015.

Požadavky:

  • Vysokoškolské vzdělání v oboru Všeobecné lékařství
  • Znalost anglického jazyka
  • Zájem o obor anatomie.

K přihlášce je nutné přiložit:

  • Doklady o VŠ vzdělání
  • Doklady o odborné kvalifikaci a délce praxe
  • Profesní životopis
  • Přehled publikační a přednáškové činnosti.

Přihlášky do výběrového řízení se přijímají do 15. 5. 2015.

Zároveň s podáním přihlášky v tištěné podobě nutno zaslat naskenované podklady v elektronické podobě na adresu: spisovka@lfp.cuni.cz, do předmětu uveďte: VR A Anatomie
Všechny dodané materiály musí být v českém jazyce.
 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!