Atherosklerosa 2014

Společnost pro patologickou a klinickou fyziologii ČLS JEP - Sekce pro atherosklerosu, Česká pediatrická společnost ČLS JEP - Komise pro prevenci atherosklerosy v dětském a adolescentním věku, Společnost klinické biochemie SLS - Sekce pro atherosklerosu ve spolupráci se Společnostmi klinické biochemie, praktických lékařů pro děti a dorost, klinické výživy a intensivní metabolické péče, obesitologickou a diabetologickouní klinika, 4. Interní klinika 1. LF UK

pořádají, pod záštitou děkana 1. LF UK prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., symposium s edukačním programem A T H E R O S K L E R O S A   2 0 1 4.

Termín: 10. - 11. 9. 2014
Místo: Praha

Hlavní téma: diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku.

Program viz příloha.

 

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!