Celorepubliková odborná konference posudkových lékařů

Česká společnost posudkového lékařství ČLS JEP ve spolupráci s Katedrou posudkového lékařství IPVZ, s Odborem posudkové služby MPSV ČR a úsekem lékařské posudkové služby ČSSZ pořádají konferenci v posudkovém lékařství s tématikou 1. Posuzování v traumatologii a ortopedii a 2. Varia.

Termín: 16. – 17. 10. 2014
Místo: Ostrava

Program:

Středa 15.10.2014

 • 19.00 schůze výboru společnosti

Čtvrtek 16.10.2014

 • 8.00 – 9.00 registrace účastníků - v místě konání
 • 9.00 – 9.30 slavnostní zahájení - MUDr. J. Wernerová - projevy hostů
 • 9.30 - 10.15 Ischemická cévní příhoda mozková, Primář MUDr. Daniel Václavík, neurologické odd., Vítkovická nemocnice, a.s.
 • 10.15 – 11.00 Využití ultrazvuku u CMP, Prim. MUDr. Daniel Václavík
 • 11.00 – 11.15 přestávka
 • 11.15– 12.00 – Alzheimerova demence, Prim. MUDr. Daniel Václavík
 • 12.00 – 13.00 oběd
 • 13.00 – 13.45 Komplexní rehabilitační péče o pacienty po CMP, Primářka MUDr. Hana Davidová, spinální rehabilitační jednotka, RÚ Hrabyně
 • 13.45 – 15.00 Komplexní rehabilitační péče o pacienty s míšním postižením, Prim. MUDr. Hana Davidová
 • 15.00 – 15.15 diskuze, přestávka
 • 15.15 – 16.15 Rehabilitace pacientů po amputacích končetin, primářka MUDr. Ilona Nedvědová, detašované pracoviště Chuchelná, RÚ Hrabyně
 • Diskuze, závěr prvního jednacího dne

Společenský program: 19.00 slavnostní večeře

Pátek 17.10.2014

 • 8.30 – 10.00 novinky v traumatologii, doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., primář Traumatologického centra FN Ostrava
 • 10.00 - 10.15 přestávka
 • 10.15 – 11.00 Novinky v traumatologii, diskuze, Doc. MUDr. Leopold Pleva,CSc.
 • 11.00 – 11.30 Incidence invalidizace u vybraných diagnóz souvisejících s životním stylem, MUDr. Radmila Pastorková, OSSZ Olomouc
 • 11.30 - 12.00 informace ze SPL ČLS JEP, výsledky voleb
 • Závěr

Akce je garantována českou lékařskou komorou a ohodnocena kredity podle zásad ČLK.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!