Cena Makropulos

Předávání Ceny Makropulos za péči o seniory, které každý rok pořádá občanské sdružení  Život 90, se uskutečnilo 1. 10. 2015.

Cenu Makropulos v roce 2015 získala Charita Ostrava za mimořádný přínos v oblasti zdravotních a sociálních služeb. Mimořádný přínos spočívá v provázání zdravotních a sociálních služeb pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením, ale také jejich rodinných příslušníků z ostravského regionu. Jejich Komunitní centrum pro seniory přispívá k navázání nových sociálních vazeb, ke snížení osamělosti, udržení soběstačnosti a samostatnosti, odstraňuje izolaci a tím podporuje setrvání seniorů v domácím prostředí. Rodinám pak pomáhají další služby, např. Pečovatelská služba, Domácí ošetřovatelská služba, Denní centrum pro seniory nebo Odlehčovací služba.

Cena Makropulos, inspirovaná divadelní hrou Karla Čapka Věc Makropulos, představuje i poselství o snaze všech, kteří se věnují péči o zdraví lidí a tím se také významně podílejí nejen na prodloužení nejen délky, ale i na zvýšení kvality lidského života. Vybrané projekty z oblasti zdravotně sociální péče mohou díky tomuto ocenění získat mimo jiné i potřebnou publicitu, která pak v praxi pomáhá bořit mýty a stereotypy v přístupu ke stáří.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!