ČLnK požaduje plnou kompenzaci regulačních poplatků za recept

Ve dnech 7. - 8. 11. 2014 se v Benešově uskutečnil XXIV. sjezd delegátů České lékárnické komory. Hlavními body sjezdu byla aktuální situace v lékárenství, zejména absence pevných a předvídatelných doplatků pacientů za léčiva, kompenzace rušených regulačních poplatků za recept, nový systém odměňování poskytované lékárenské péče a nedostatek některých léčiv na trhu v České republice v důsledku reexportů.

Absence pevných a předvídatelných doplatků v České republice je v rámci EU naprostou anomálií. Lékárníci poskytují pacientům zdravotní služby hrazené z prostředků zdravotního pojištění. Ty však nejsou v dostupné všem pacientům za stejných podmínek.  Stát se v této oblasti zcela zříká své odpovědnosti regulátora a není schopen zajistit dostupnost lékárenské péče všem pacientům za stejných podmínek. Delegáti sjezdu v této souvislosti upozornili také na to, že si na tuto situaci stěžují i pacienti v lékárnách. Stížnosti pacientů dokládají i dříve provedené reprezentativní průzkumy, v nichž se vyjádřilo vždy téměř 90 % oslovených respondentů pro stejné doplatky na léčiva ve všech lékárnách v ČR. Delegáti sjezdu proto vyzývají stát, aby nastavil při tvorbě cen a úhrad léků taková pravidla, která zajistí pacientům stejné a předvídatelné doplatky za léky ve všech lékárnách v České republice.

V posledních letech se také stává poměrně vážným problémem nedostupnost některých léčiv na trhu v důsledku jejich reexportu některými distributory léčiv. Lékárníci na tuto situaci opakovaně upozorňují státní instituce, Česká lékárnická komora dokonce připravila v uplynulém období i návrh zákona, který by významně omezil vývoz některých špatně dostupných léčiv. Lékárníci jsou připraveni spolupracovat se státní správou na takové právní úpravě, která by současný neuspokojivý stav zásadně zlepšila.

Delegáti sjezdu ve svých vyjádřeních požadují plnou kompenzaci regulačních poplatků za recept, které budou zrušeny na počátku roku 2015. Hlavním viníkem zavedení marketingových aktivit vedoucích k obcházení zákonné povinnosti vybírání regulačních poplatků totiž nejsou lékárníci, ale stát a kraje. Stát tuto situaci umožnil a prostřednictvím svých kontrolních orgánů i posvětil, kraje ji potom masivně uvedly do praxe. Ostatní lékárny se pak musely zachovat stejně jako lékárny v krajských zařízeních, aby nepřišly o své pacienty. Není spravedlivé jim nyní vyčítat, že pacientům poplatky nahrazují a zdůvodňovat tím omezení kompenzace ztrát ze zrušení regulačních poplatků. Stále totiž platí, že lékárny regulační poplatky vybírají, kompenzace pacientům poskytují ze svých prostředků a zrušení poplatků je citelně postihne.

Právě to vede lékárníky k požadavku, aby ministerstvo napravilo chybu předchozího vedení a řešilo situaci stejně, jako je tomu u ostatních poskytovatelů zdravotní péče, tedy kompenzovalo poplatky v plné výši.

Delegáti sjezdu se věnovali také problematice bezpečnosti pacientů, zejména v souvislosti s množícími se případy obtížně rozlišitelných názvů léčivých přípravků a tím riziku chybně vydané síly nebo délky terapie.

Delegáti sjezdu vyjádřili připravenost ČLnK ke spolupráci se státní správou na řešení systému stejných doplatků léčiv i zamezení reexportu. Požadují také plnou kompenzaci rušených regulačních poplatků.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!