Do funkce ústředního ředitele ČSSZ bude jmenován Jiří Biskup

Řízení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) převezme v úterý 16. 2. 2016 Jiří Biskup. Nový ústřední ředitel vzešel z výběrového řízení, které proběhlo na základě zákona o státní službě.

Jiří Biskup chce podle svých slov především nadále posilovat reputaci ČSSZ mezi občany jako spolehlivého, efektivního a klientsky orientovaného úřadu, který dokáže ve prospěch klientů maximálně využívat nejen výhody moderních informačních a komunikačních technologií ale i vysokou odbornost a dlouholeté zkušenosti většiny zaměstnanců. „Chci se důsledně zaměřit především na včasné a bezchybné rozhodování o dávkách sociálního pojištění a prohloubit spolupráci zejména v rámci resortu práce a sociálních věcí,“ uvedl Jiří Biskup.

Jiří Biskup má dlouholeté zkušenosti s agendou ČSSZ, podílel na strategických a koncepčních dokumentech z titulu pracovníka nadřízeného orgánu, resp. vrchního ředitele na MPSV, kterému byla činnost ČSSZ podřízena.

Podle ustanovení uvedených v § 186 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se vyhlásila všechna první výběrová řízení na obsazení služebních míst vedoucích služebních úřadů. V souladu s tímto ustanovením bylo oznámením náměstka ministra vnitra pro státní službu vyhlášeno dne 13. října 2015 výběrové řízení na služební místo vedoucí/ho služebního úřadu – ústřední/ho ředitelku/e České správy sociálního zabezpečení.

Do výběrového řízení se přihlásili tři žadatelé, kteří všichni pracovali v rezortu MPSV. Všichni tři žadatelé splnili zákonné náležitosti podle zákona o státní službě. Byli proto všichni následně pozváni k osobnímu pohovoru u čtyřčlenné komise složené ze zástupců ministerstva.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!