Dobrá praxe v boji proti týrání a domácímu násilí páchaném na seniorech

Život 90 pořádá při příležitosti Mezinárodního dne připomenutí násilí na seniorech konferenci Dobrá praxe v boji proti týrání a domácímu násilí páchaném na seniorech.

Termín: 19. června 2015 od 9:00 do 15:00 hodin
Místo: ŽIVOT 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1

Program konference:

 • 10:00 – 10:10 Úvodní slovo/ Mgr. Jan Lorman, ředitel Života 90
 • 10:10 – 10:30 „EDAN, o čem mluvíme?“ / Mgr. Jan Lorman, ředitel Života 90
 • 10:30- 10:50 Prevence špatného zacházení v neregistrovaných zařízeních sociálních služeb/ Mgr. Pavel Doubek, právník Oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody Kanceláře veřejného ochránce práv
 • 10:50-11:10 „Psychologie seniora jako oběti trestné činnosti, specifika komunikace“/ PhDr. Jan Hubert, policejní psycholog, KŘ P ČR Hradec Králové
 • 11:10-11:30 Aktivita Rady vlády a MPSV v oblasti týrání seniorů a domácího násilí /náměstkyně ministryně MPSV Mgr. Z. Jentschke Stőcklová odbor sociální a rodinné politiky a odbor sociálních služeb
 • 11:30- 11:50 Trestná činnost páchaná na seniorech - prevence sekundární viktimizace včetně uvedení výstupu z nově strukturované evidence jevu, která je vedena od začátku roku / PhDr. Petra Binková, Ph.D. odbor prevence kriminality MINISTERSTVA VNITRA
 • 11:50-12:20 Oběd (občerstvení je pro účastníky zajištěno)
 • 12:20 – 12:40 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA – představení projektů NORSKÝCH FONDŮ, které pomáhají obětem domácího násilí a týrání/ Daniela Kurková, koordinátorka programu Dejme (že)nám šanci – NORSKÉ FONDY
 • 12:40 – 13:00 Formy pomoci seniorům ohroženým domácím násilím z pohledu INTERVENČNÍHO CENTRA/ Mgr. Linda Skalová – INTERVENČNÍ CENTRUM RESPONDEO
 • 13:00-13:20 „Dobrá praxe Intervenční ho centra Ústí nad Labem při práci s týranými/zneužívanými seniory“/ Mgr. Martina Vojtíšková pracovnice INTERVENČNÍ CENTRUM Ústí nad Labem
 • 13:20 – 13:40 Podpora seniorů ohrožených a postižených domácím násilím a týráním, který  podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci. Projekt  je financován z Norských fondů, který realizuje ŽIVOT90. / Mgr. Dana Kroupová, manažerka  informačních a aktivizačních služeb Života 90
 • 13:40-14:00 Desatero pro výběr domova pro seniory/Mgr. Dana Kroupová, manažerka informačních a aktivizačních služeb Života 90
 • 14:00-14:20 „Programy prevence kriminality Městské policie hl. m. Prahy pro seniory a ZTP“/:  Lenka Hofmanová, DiS.; Oddělení prevence Městská policie hl. m. Prahy
 • 14:20 - 14:30 Závěrečné slovo
Kategorie: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!