Dohoda mezi ČLK a VZP ČR

Na základě dohody prezidenta České lékařské komory (ČLK) s generálním ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) bude VZP proplácet soukromým lékařům částkou 30,- Kč vykázané a uznané signální kódy tzv. regulačních poplatků průběžně každý měsíc a nikoliv až v dubnu 2016 při vyúčtování za celý rok 2015.

Roční limitace počtu kompenzovaných regulačních poplatků na úroveň počtu poplatků vykázaných zdravotnickým zařízením v roce 2013 zůstává zachována. Od VZP tedy, na rozdíl od ostatních pojišťoven, které striktně aplikují text vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, obdrží jak ambulantní specialisté včetně gynekologů, tak i praktičtí lékaři kompenzace průběžně každý měsíc, a to podle skutečného počtu vykázaných signálních kódů.

Server tribune.cz dále uvádí, že tato dohoda je účinná od počátku roku 2015 a u ambulantních specialistů bude začleněna do textu tzv. úhradového dodatku ke smlouvě. U praktických lékařů a ambulantních gynekologů bude dohoda aplikována bez nutnosti měnit již podepsané smluvní dodatky.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!