Domácí násilí a genderově podmíněné násilí

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR)  ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR (MF ČR) pořádá zahajovací konferenci Programu CZ13 pod názvem "Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora sladění pracovního a soukromého života" financovaného z Norských fondů 2009-2014.

Termín: 26. 5. 2014

Místo: Hotel Adria, Praha

Za MPSV ČR se konference zúčastní náměstkyně ministryně práce pro soc. a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová. Hostem konference bude i pan Jens Eikaas, velvyslanec Norského království v ČR.

Cílem konference je oficiální zahájení Programu a představení jeho projektu (jehož realizátorem je MPSV) veřejnosti a zástupcům všech organizací působící v oblasti podpory rovnosti žen a mužů.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!