Dopad regulačních poplatků

Platba 90 Kč na lékařské pohotovosti, která má z poplatků od ledna 2015 zůstat, má jako jediná podle analýz zdravotnických statistiků trvalý regulační dopad. Počty ošetření dospělých na pohotovosti klesly od zavedení poplatků v roce 2008 do roku 2013 o 43,4 procenta, u dětí o 23,1 procenta. Výjimkou je zubní pohotovost, kde počty klesly o 3,9 procenta.

Statistici to přičítají faktu, že na placení u zubaře byli lidé zvyklí z dřívějška, takže je nový poplatek od návštěvy neodradil.

Ve sledovaném období naopak výrazně stouply počty pacientů ošetřených zdravotnickou záchrankou - z 686.000 v roce 2007 na 951.000 v roce 2013. Statistici to nekomentují, podle záchranářů ale k nárůstu přispělo především to, že zatímco na pohotovosti musejí lidé platit 90 Kč, za přivolání záchranky neplatí nic.

Regulační poplatky, s výjimkou poplatku na pohotovosti, kde vliv je trvalý, měly nejvyšší dopad hned v prvních letech po zavedení. V roce 2008 klesly počty ošetření v lékařských ambulancích oproti roku 2007 o 17 procent, předtím klesaly o dvě až tři procenta ročně. V roce 2013 počty ambulantních ošetření opět stouply na celkových téměř 117 milionů, což je 90,5 procenta roku 2007. Počty běžných zubních ošetření dosahovaly v průměru 19 milionů ročně.

Počty receptů přijatých v lékárnách klesly z 90 milionů v roce 2007 v následujícím roce o čtvrtinu na 69 milionů. Do roku 2013 se vrátily téměř na původní úroveň, bylo jich 68,95 milionu. Z celkového počtu receptů bylo v roce 2007 zčásti či plně hrazeno ze zdravotního pojištění 81,1 milionu, v roce 2013 pak 59,1 milionu, což je o čtvrtinu méně než v roce 2007.

Nejmenší dopad měly regulační poplatky v nemocnicích, kde se ve sledovaném období snížily počty ošetřovacích dnů o 12,4 procenta, nejvíc v prvním roce, o 4,4 procenta. Pokles obecně souvisel ale i s tlakem na snižování počtu lůžek a zkracování ošetřovací doby, tedy zefektivnění péče, připomínají statistici.

Celkové náklady zdravotních pojišťoven na péči stouply v letech 2007 až 2013 o 22,3 procenta na 221,8 miliardy Kč. Výběr regulačních poplatků od pacientů se pohyboval ročně kolem pěti miliard Kč, od 5,254 miliardy Kč v roce 2008 po 5,78 miliardy Kč v roce 2012. Údaj za rok 2013 zatím není, statistici předpokládají, že bude srovnatelný s roky předchozími.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!