Doporučení vakcinologů

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP vydala doporučení, očkovat zdravé kojence co nejdříve od 6 týdnů věku.

Podle předsedy společnosti prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. zkušenosti ze zahraničí ukázaly, že očkování je bezpečné.

Nejčastější příčinou infekčního průjmu u dětí jsou rotavirové infekce, které ročně v ČR zasáhnou více než 150 000 dětí. Přestože průjmová onemocnění bývají často podceňována, ročně na světě způsobí více než 2 miliony úmrtí dětí. Průjmová onemocnění mohou způsobit těžkou dehydrataci, selhání ledvin i celkový kolaps organizmu.

Nemocniční prostředí je nejen zařízením, kde se děti léčí, ale také je místem jejich vzájemného úzkého kontaktu, proto zde snadno dochází k přenosu některých onemocnění. Dítě, které absolvuje léčbu v nemocnici, se snadno může nakazit silným infekčním průjmem a musí bojovat s další zdravotní komplikací. Rotaviry jsou velmi odolné viry odolávající většině čisticích prostředků. Přenášejí se nejen osobním kontaktem, ale nákaza číhá na děti i na oblíbených hračkách, na kterých virus dokáže přežít až 10 dní.

Infekční složka onemocnění se šíří velmi rychle, zejména v uzavřeném prostředí. Zvláště v období, kdy jsou nemocniční dětská oddělení plná, dochází k rozšíření nákazy mezi pacienty velmi snadno.  V nemocnici se léčí řada dětí, které jsou hospitalizovány s infekčním průjmem. Původcem onemocnění je často salmonela nebo kampylobacter, nejčastěji však jde o rotavirové infekce, které se v dětském kolektivu šíří velmi snadno. V nemocnici, podobně také v dětských kolektivech, tak stačí jediné infekční dítě, které se stane zdrojem nákazy pro všechny ostatní děti na oddělení nebo ve skupině.

Rotaviry ohrožují zejména kojence a děti do dvou let, u kterých mohou způsobit těžkou dehydrataci, která může vést až k úmrtí kojence. Nejtěžší průběh mívá první prodělaná infekce. Světová zdravotnická organizace proto doporučila všem zemím zavést na svém území preventivní očkování pro kojence.

Rotavirovým nákazám lze účinně předcházet pomocí vakcíny, která se podává ve formě sladkého roztoku ústy. Zkušenosti ze zahraničí ukázaly, že očkování je bezpečné a země, které očkování přijaly, zaznamenaly pokles případů průjmových onemocnění a pokles počtu hospitalizovaných dětí. Proto Česká vakcinologická společnost ČLS JEP vydala doporučení očkovat zdravé kojence co nejdříve od 6 týdnů věku, uvedl předseda společnosti prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!