eHealth Day 2016

Konference eHealth Day jsou již více než deset let platformou pro výměnu názorů a zkušeností zainteresovaných subjektů v oblasti elektronického zdravotnictví, telemedicíny a aplikací informačních a komunikačních technologií pro co nejefektivnější zajištění a podporu zdravotní péče.

Každoroční setkání v tradičním prostředí Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze přináší aktuální informace o prioritních tématech Národní strategie elektronického zdravotnictví.

Dalším tématem jsou mobilní komunikace a informační technologie, které umožňují realizovat distanční služby lékařské péče a snižují tak vynaložené náklady na lékařskou péči a poskytují pacientům v domácím prostředí větší komfort.

P R O G R A M:

IKEM Praha, zahájení konference 16. 2 2016 v 10 hodin 

Úvodní blok:

  • Národní strategie elektronického zdravotnictví – Martin Zeman, MZ ČR
  • E-health z pozice vedení ČLS JEP – prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc, předseda ČLS JEP
  • Platforma pro elektronické zdravotnictví ČR – MUDr. Petr Struk, koordinátor platformy
  • Chytřejší zdravotnictví základní předpoklad udržitelnosti a rozvoje – Matěj Adam, ICT Unie
  • eHealth a eGovernment – Aleš Kučera, ICT Unie
  • Kancelář ZP aneb Centrum mezistátních úhrad – JUDr. Ladislav Švec
  • ČNFeH a jeho plány v roce 2016 – MUDr. Milan Cabrnoch, České národní forum pro eHealth
  • Pozice Výboru pro zdravotnictví PSP – Ing. Erik Fišer, garant poradců eHealth
  • Význam příkladů dobré praxe v integrované péči s ohledem na využití telemedicíny a asistivních technologií – Ing. David Kula, MBA a Mgr. Michal Štýbnar, NTMC

 

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!