EK žádá Česko o úpravu pravidel o přeshraniční zdravotní péči

Evropská komise je nespokojena s tím, jak Česká republika, do svého zákona o veřejném zdravotním pojištění zahrnula evropská pravidla pro přeshraniční zdravotní péči. Výhrady míří také do Rumunska a do Slovinska. Země proto byly dne 26. 9. 2014 vyzvány, aby do dvou měsíců komisi oznámily, jak své právní úpravy změní.

Pokud se tak nestane, může věc skončit až u Soudního dvora EU.

Podle směrnice z roku 2011 mají občané EU právo na péči mimo svoji zemi, pokud doma není dostupná, anebo by na ni museli čekat nepřiměřeně dlouho. Informace o kvalitě a ceně péče mají mít kontaktní místa či poskytovatelé v jednotlivých zemích.

Podle názoru komise byla pravidla do právních řádů uvedené  trojice zemí převedena jen částečně, přestože tak mělo být učiněno zcela, a to již na konci října 2013.

V České republice podepsal novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která evropská pravidla do českého právního řádu překlápěla, prezident Miloš Zeman v březnu 2014. Mimo jiné znamená pro české občany možnost, podstoupit plánované operace v ostatních zemích EU bez předchozího souhlasu zdravotní pojišťovny.

Ze zákona ale také vyplývá, že pacienti si nadále musejí danou péči v zahraničí nejprve sami uhradit a teprve následně jim bude refundována, a to jen do výše českých cen.

Zdravotní pojišťovny proto tehdy upozorňovaly na reálné nebezpečí, že lidé se na nákladech budou muset podílet z vlastních zdrojů, například pokud by v Česku nebyla daná léčba z českého veřejného zdravotního pojištění z větší části či vůbec hrazena.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!