Elektronizace má zlepšit zdravotní péči i víc zapojit pacienty

Do roku 2020 by mohlo v Česku fungovat například objednávání k lékaři přes internet, kde by měly být dostupné i výsledky vyšetření a kompletní zdravotní záznamy. Počítá s tím Národní strategie elektronického zdravotnictví pro období 2016 až 2020, kterou schválila vláda.

Ministři podle ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka dokument, který počítá i se sdílením informací o léčbě pacienta jednotlivými poskytovateli zdravotní péče, podpořili jednomyslně.

Podle předkládací zprávy byla v ČR elektronizace zatím jen spontánní, pokusy ji integrovat nebyly úspěšné. I proto získalo Česko v Evropě za rok 2015 nejnižší hodnocení v oblasti práv pacientů. "Pokud se toto podaří naplnit během následujících pěti let, tak to bude obrovský pokrok pro zdravotnictví, protože v tomto česká medicína zaostává," uvedl Němeček. Strategie si podle něj nevyžádá žádné speciální finanční prostředky.

Dokument upozorňuje na to, že zdravotnická zařízení jsou sice vybavena komunikačními a informačními technologiemi, ale informace o zdravotním stavu pacienta a jeho léčbě mezi sebou sdílejí nedostatečně nebo vůbec. Ještě horší je zřejmě situace v následné zdravotní a sociální péči.

V Česku také podle strategie chybí systém, který by podporoval aktivní zapojení lidí do péče o vlastní zdraví a prevence a zároveň na jednom místě integroval nabídku už existujících služeb. Proto by měl vzniknout Národní zdravotnický informační portál, který umožní lidem například konzultaci s lékařem na dálku, elektronické objednání zdravotní služby a následné vyzvednutí léků na elektronický recept. Lékárna by si elektronicky ověřila, zda pacienti neužívají více léků se stejnou účinnou látkou.

Materiál už dříve ve vnitřním připomínkovém řízení kritizovala Koalice soukromých lékařů, podle níž je strategie "nebezpečná pro lékaře i pacienty", nic neuspoří, naopak přesměruje velké částky od péče o nemocné do IT technologií. Ministerský návrh naopak podpořily Purkyňova lékařská společnost i Česká lékařská komora, vidí v něm dobrý základ pro strategii elektronizace zdravotnictví.

Řada lékařů odmítá povinné zapojování do elektronické komunikace, nechtějí zpřístupňovat své léčebné know-how. Podle návrhu však bude zapojení pacientů i lékařů do systému dobrovolné, dál mohou zůstat u papírové dokumentace a vždy budou mít možnost použití papírových receptů.

Pro Němečka šlo o poslední materiál, který na vládě prosadil. V rámci změn v kabinetu ho ve středu nahradí šéf nemocnice v Motole Miloslav Ludvík. "Budu odcházet s pocitem, že moje mise končí, že jsem odvedl velký kus práce, že spoustu věcí ještě teď dokončujeme. A s tím, že se těším, že příští týden už budu každý večer se svými dětmi," uvedl Němeček.

Národní strategie elektronického zdravotnictví pro období 2016 až 2020 počítá například se sdílením informací o léčbě pacienta jednotlivými poskytovateli zdravotní péče, s konzultací zdravotního stavu mezi lékařem a pacientem na dálku či elektronickým objednání zdravotní péče. Materiál v pondělí projedná vláda.

Podle předkládací zprávy byla v ČR elektronizace zatím jen spontánní, pokusy ji integrovat nebyly úspěšné. I proto získalo Česko v rámci Evropy za rok 2015 nejnižší hodnocení v oblasti práv pacientů.

Strategie upozorňuje na to, že zdravotnická zařízení jsou sice vybavena komunikačními a informačními technologiemi, ale informace o zdravotním stavu pacienta a jeho léčbě mezi sebou sdílejí nedostatečně nebo vůbec. Ještě horší je zřejmě situace v následné zdravotní a sociální péči. "Důsledkem nedostatečné komunikace dochází nejen k nižší efektivitě poskytovaných zdravotních služeb, ale především k vyšší zátěži pacienta (např. opakovaným vyšetřením) a v některých případech dokonce i k ohrožení bezpečnosti léčby," uvádí předkládací zpráva k materiálu. Tomu by měla elektronizace zdravotnictví zamezit.

V Česku také podle strategie chybí systém, který by podporoval aktivní zapojení lidí do péče o vlastní zdraví a prevence a zároveň na jednom místě integroval nabídku už existujících služeb. Proto by měl vzniknout Národní zdravotnický informační portál, který umožní lidem například konzultaci s lékařem na dálku, elektronické objednání zdravotní služby a následné vyzvednutí léků na elektronický recept. Lékárna by si elektronicky ověřila, zda pacienti neužívají více léků se stejnou účinnou látkou. Portál má poskytnout přístup k osobním zdravotním záznamům a v případě souhlasu i k záznamům blízkých. Na rozdíl od různých zdravotních rad na internetu nabídne kvalifikované informace o preventivních programech a podpoře zdraví.

Materiál už dříve ve vnitřním připomínkovém řízení kritizovala Koalice soukromých lékařů, podle níž je strategie "nebezpečná pro lékaře i pacienty", nic neuspoří, naopak přesměruje velké částky od péče o nemocné do IT technologií. Ministerský návrh naopak podpořily Purkyňova lékařská společnost i Česká lékařská komora, vidí v něm dobrý základ pro strategii elektronizace zdravotnictví.

Řada lékařů odmítá povinné zapojování do elektronické komunikace, nechtějí zpřístupňovat své léčebné know-how. Podle návrhu však bude zapojení pacientů i lékařů do systému dobrovolné, dál mohou zůstat u papírové dokumentace a vždy budou mít možnost použití papírových receptů, pokud se tak rozhodnou, nebo okolnosti neumožní jiný postup.

Zdroj: ČTK

Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!