Evropská síť služeb zaměstnanosti

Ve čtvrtek 3. září se po letní přestávce sejde výbor pro zaměstnanost a sociální věci. 

Hlavním bodem jednání budou zprávy o průběhu trialogu o návrhu nařízení o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce.  

Výbor schválil zprávu k návrhu v červenci 2015 a ještě před jednáním na plénu Evropského parlamentu byl zahájen trialog o finální verzi dokumentu mezi Evropským parlamentem, Komisí a Radou.

Cílem tohoto návrhu nařízení je zlepšit přístup pracovníků k podpůrným službám pro pracovní mobilitu uvnitř EU.

Nařízení nahrazuje ustanovení o výměně informací o volných pracovních místech, žádostech o zaměstnání a životopisech mezi jednotlivými členskými státy („vyrovnávání nabídky a poptávky“), jež v současnosti obsahuje kapitola II a článek 38 nařízení (EU) č. 492/2011, a jeho základem je článek 46 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“). Dále (opětovně) zřizuje Evropskou síť služeb zaměstnanosti, EURES, jejímž účelem bude poskytovat pomoc při hledání zaměstnání a náboru pracovníků napříč členskými státy. Obdobná síť nyní působí na základě rozhodnutí Komise přijatého v roce 2012. Po přijetí tohoto nařízení proto Komise zruší výše uvedené rozhodnutí o činnosti stávající sítě EURES.

Článek 45 Smlouvy zaručuje pracovníkům volný pohyb v rámci Unie a článek 46 stanoví opatření pro naplnění této svobody pohybu, zejména prostřednictvím zajištění úzké spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti. Komise také nedávno předložila návrh na vytvoření sítě veřejných služeb zaměstnanosti s cílem posílit spolupráci a vzájemné učení, na základě článku 149 Smlouvy. Tato síť bude zahrnovat řadu cílů a iniciativ ve formě pobídek a doplňuje tento návrh.

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!