Evropské peníze do českého zdravotnictví

Z Integrovaného operačního programu má výhledově do zdravotnictví jít v přepočtu 7,5 miliardy Kč. Další peníze jdou z Operačního programu Zaměstnanost, kterým celkem proteče zhruba 174 milionů Kč za pět let. Část z těchto peněz má jít také do zdravotnictví. Jak velká tato část bude, zatím není jasné.

Česko by použilo peníze na:

Psychiatrie - peníze by měly získat programy, které podporují léčbu mimo léčebny, projekty na vzdělávání, programy podporující destigmatizaci, podpory se dočká také zeleň kolem budov a na budovách. Jde například o zelené zdi a střechy, aleje, parky a zahrady. Podpora se týká všech regionů vyjma Prahy.

Supercentra -  Ministerstvo zdravotnictví ČR předpokládá fungování 12 onkogynekologických center a 12 perinatologických center (tj. center specializovaných na zdraví dítěte před porodem a těsně po něm). Za evropské peníze by se měly pořizovat nové přístroje a podniknout nezbytné stavební úpravy.

Návazná péče - její financování zatím není jisté, podle původního plánu MMR ČR by se týkala nemocnic s alespoň čtyřmi základními obory péče (gynekologie a porodnictví, pediatrie, chirurgie a vnitřní lékařství), s minimálním počtem 300 lůžek. Tyto parametry splňuje 69 z celkového počtu 167 nemocnic.

Preventivní programy - podle Ministerstva zdravotnictví ČR by měly evropské peníze podpořit programy propagující zdravý životní styl a včasné zachycení vzniku nemocí.

Vzdělávání zdravotníků - školit by se měli na komunitní péči a péči o seniory.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!