Evropský komisař pro zdraví podporuje aktivní životní styl

V aule Purkyňova ústavu 1. LF. se konala 14.4.2016 veřejná diskuze s Evropským komisařem pro zdraví a bezpečnost potravin. Přibližně stovka přítomných posluchačů uvítala nejen komisaře, ale i někdejší senátorku Helenu Rögnerovou, ředitelku odboru dohledu nad zdravotním pojištěním. Diskusi vedla moderátorka Jolana Voldánová. 

Komisař Andriukaitis je ve funkci komisaře je od roku 2014. Svůj výstup začal otázkou: Co je to zdraví? Načež uvedl, že by nechtěl být komisařem pro nemocné, ale chce chránit zdraví. Vyzdvihnul několik problémů současné doby: neúměrná konzumace soli a cukru, alkoholu a závislost na kouření. Hned pak zdůraznil, že zdravý styl života souvisí s dostatkem pohybu. Jaké cesty vedou k tomu, abychom žili zdravěji? Andriukaitis hovořil o příkladných státech jako je Itálie, Finsko, Dánsko a Švédsko, které budováním sportovních parků a další infrastruktury např. pro cyklisty umožňují lidem žít více pohybem.

Témat jako je zákaz kouření, ZIKA, éčka v potravinách se diskuze dotkla jen lehce. Určitý prostor měly dotazy účastníků. Mezi otázkami měla prim oblast očkování. Přítomní seznámili komisaře se současným trendem našich médií, v nichž prý mají prostor amatéři, kteří chtějí přerušit dlouhou a dobrou českou tradici očkování. Andriukaitis odsoudil lehkomyslnost rodičů, kteří mají odpovědnost za dítě a rád by, aby bylo očkování povinností. Viděl mnoho utrpení, kterému se dalo předejít očkováním. Řekl, že je to jedna z nejefektivnějších cest proti virům a je vědecky respektovaná. Sám se bude snažit osobně v médiích očkování propagovat.

Diskuse se vedla chvílemi i v odlehčeném duchu, když komisař např. citoval Švejka. Také jedna tazatelka  zmínila ve své otázce problém stresu. Řekla: „Všechny nemoci jsou ze stresu.“ Komisař na to s úsměvem odpověděl: “…to je váš názor, ale vězte, že je minimálně jedna nemoc, která není ze stresu. Například ta „nemoc“ kterou způsobuje láska.“

Helena Rögnerová se připojila k diskusi v oblasti problému s alkoholem v naší české společnosti. Celých 15 % dospělých je považováno za vysoce rizikové v jeho konzumaci. Skupinu 5 % ve společnosti tvoří velcí „pijáci“. Je zde snaha zavést akční plán a zajistit klesání 3,5 % ročně. Samozřejmě je cílem hlavně mladá generace. Andriukaitis v tomto směru bere jako vzor USA a Kanadu.

Na závěr se diskuse stočila ke kvalitě potravin. Velký ohlas vyvolala otázka, proč musí Češi jezdit do zahraničí pro kvalitní potraviny. Jeden z diskutujících vysvětloval komisaři, že se některé potravinářské zboží z ciziny u nás prodává dráž a s horší kvalitou, přestože je pod stejným názvem a balením. Bohužel komisař Andriukaitis nevidí na této praxi nic nekalého, přesto jde o neetické chování výrobců.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!