Hospodaření státních nemocnic

Nemocnice řízené státem hospodařily do konce října 2015 se ziskem 300 milionů korun. Stouply zejména výdaje na platy a drahé léky. Celkový roční obrat nemocnic činil 62 miliard korun, obhospodařují 16.500 lůžek a zaměstnávají 49.500 pracovníků.

Za období leden až říjen 2014 hospodařily nemocnice v souhrnu s kladným hospodářským výsledkem 600 milionů korun, za stejné období roku 2015 i přes povinné navýšení mzdových nákladů o pět procent, tedy o 1,2 miliardy, hospodařily se ziskem 300 milionů korun. V roce 2013 měly nemocnice ve stejném období ztrátu 600 milionů korun.

Výnosy z činnosti, tedy vlastní produkce nemocnic, narostly v roce 2015oproti roku 2014 o 2,2 miliardy korun, náklady se zvýšily o 2,5 miliardy. Největší nárůst nákladů byl na platy, o 1,2 miliardy. Souvisí to s nárůstem tarifů, Ministerstvo zdravotnictví slíbilo pět procent, v přímo řízených nemocnicích se nárůst pohyboval kolem šesti procent.

Náklady na léky ve státních nemocnicích narostly o 1,1 miliardy korun. Téměř veškerý nárůst byl u léků pro specializovaná centra. Naopak náklady na služby klesly.

Počty hospitalizací jsou srovnatelné s rokem 2014, mírně stouply počty ošetření v ambulantní péči, zhruba o pět procent. V přepočtu to znamená zhruba o 400.000 případů více než v roce 2014, což souvisí se zrušením poplatků v ambulancích od ledna 2015, a tedy nárůstem návštěv.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!