Humanitární pomoc ČR oblastem postiženým Ebolou

Vláda ČR na jednání dne 1. 10. 2014 schválila humanitární pomoc České republiky oblastem Západní Afriky postiženým Ebolou (č.j. 1128/14).

Z České republiky, jako součást vládou schválené humanitární pomoci, poputují do zemí západní Afriky, postižených epidemií horečky Ebola, tisíce jednorázových overalů, ochranných rukavic, brýlí a návleků na obuv, ale také vaky na odvoz zemřelých.

Podnětem k poskytnutí této pomoci se stal otevřený dopis ředitele české pobočky mezinárodní organizace Lékaři bez hranic. Česká republika poskytne materiální pomoc podle svých možností prostřednictvím rezortů zdravotnictví, vnitra a Správy státních hmotných rezerv, a to pořízením ochranných pomůcek ve výši 4,139 milionů Kč.

Již v polovině září 2014 přitom české Ministerstvo zahraničních věcí ČR přispělo operačnímu centru organizace Lékaři bez hranic v Ženevě částkou 3 miliony Kč. S ohledem na vývoj epidemiologické situace v postižených zemích potrvá podle Světové zdravotnické organizace kritická situace dalších šest až devět měsíců, než se ji podaří stabilizovat. Vláda se proto rozhodla uvolnit na pomoc mezinárodním organizacím, resp. pro poskytnutí budoucí materiální humanitární pomoci dalších 15 milionů Kč.

Současná epidemie onemocnění hemoragickou horečkou Ebola propukla v prosinci 2013, má výrazně progresivní vývoj a nadále strmě narůstající trend počtu nových případů. Podle posledních dostupných údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo k 22. září 2014 v Guinei, Libérii a Sierra Leone evidováno 5 843 potvrzených případů onemocnění, 2 803 nakažených nemoci podlehlo. Míra úmrtnosti se tak podle nových dat pohybuje na hranici 70 procent a WHO odhaduje, že pokud nebudou přijata další opatření, počet lidí nakažených Ebolou v západní Africe by mohl na začátku listopadu dosáhnout až dvaceti tisíc. Situace je v současné době komplikována také vznikem nových epidemických ohnisek v Nigérii, Senegalu a v Demokratické republice Kongo.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!