II. Brněnský ORL den

Pořadateli II. Brněnského ORL dne, který se koná dne 7. února 2014,  jsou Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Místo konání: Dvorana Rektorátu VUT v Brně, Antonínská 1, Brno

Nosným tématem letošního ročníku je chirurgická léčba ušních onemocnění.

Odborná akce bude přínosná nejen pro lékaře pracující v nemocnici, ale také pro ambulantní specialisty. Odborný program je sestaven z vyžádaných a tematicky navazujících přednášek, s ideou poskytnout ucelené a přehledné informace o zvoleném tématu a s důrazem na praktickou prezentaci zajímavých případů. Velkým obohacením by měla být letos účast zahraničního hosta, prof. Dr. Wolf-Dieter Baumgartnera z vídeňské univerzity, excelentního odborníka a specialistu v oblasti kochleárních implantací.

Program:

15.00 – 16.00 hod

Registrace účastníků

16.00 – 17.15 hod

Přednáškový blok I.

 

J. Machač, I. Šlapák: Klinika dětské ORL, FN Brno
Specifika středoušní operativy u dětí

R. Lenert: ORL oddělení, Slezská nemocnice v Opavě
Myringoplastiky-indikace a výběr materiálu

B. Gál: Brno: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny Brno
Rekonstrukce středouší - osikuloplastiky

K. Zeleník: Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava
Sanační středoušní operace

L. Školoudík: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové
Komplikace středoušních zánětů

17.15 – 17.45 hod

Coffee break

17.45 – 19.00 hod

Přednáškový blok II.

 

P. Smilek : Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny Brno
Chirurgie nedoslýchavosti u otosklerózy

M. Chovanec: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN v Motole
Infratempor. přístupy v chirurgii nádorů spánkové kosti

T. Talach: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny Brno
Program kochleárních implantací v Brně

Prof. Dr. Wolf-Dieter Baumgartner: Universitätsklinik für HNO- Krankheiten, Medizinische Universität Wien
Cochlear implantation in Austria

19.00 – 23.00 hod

Společenský večer formou rautu s hudební produkcí kyjovské cimbálové muziky Dukát

 

 

 

Kategorie: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!