Informace o očkování v roce 2014

V roce 2014 nadále trvá povinnost zdravotních pojišťoven hradit očkování a očkovací látky, jejichž úhrada je stanovena níže uvedenou platnou legislativou:

  • Vyhlášky č. 537/2006 Sb. a č. 299/2010 Sb. O očkování proti infekčním nemocem
  • Zákon č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů- § 30

Metodiku očkování 2014 obsahuje veškeré podrobnosti o technickém a administrativním zajištění povinného očkování.

Výčet změn ve vykazování očkování, které nastaly v roce 2013, je obsažen v Upozornění na nové vykazování očkování od 1.1.2013.

Rozdělení očkování z hlediska úhrad poskytne návod k vykazování

  • pravidelného očkování,
  • nepovinného očkování,
  • zvláštního očkování.

Metodika k provádění pravidelného očkování proti tuberkulóze v ČR.

Distributorem očkovacích látek pro pravidelné a zvláštní očkování zůstává v roce 2013 společnost Avenier, a.s.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!