Jáchymovské revmatologické dny 2015

Česká revmatologická společnost ČLS JEP, ve spolupráci s akciovou společnosti Léčebné lázně Jáchymov, pořádá Jáchymovské revmatologické dny 2015.

Termín: 25. - 27. 11. 2015
Místo: Léčebné lázně Jáchymov – Lázeňské sanatorium Akademik Běhounek a Lázeňský hotel Radium Palace, (T.G. Masaryka 415, Jáchymov)

Odborný program bude zahrnovat

  • sekci lékařů,
  • sekci zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích,
  • setkání pracovníků sociálních lig,
  • satelitní symposia a sponzorované přednášky spolupracujících firem.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována Českou lékařskou společností JEP ve spolupráci s Českou lékařskou komorou (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží certifikát o účasti.
Účast zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích je hodnocena jako součást osobního vzdělávání a zařazena do kreditního systému POUZP dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010.

Více informací a program na www.congressprague.cz/kongresy/jrd2015.html
 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!