Jednatel Nemocnice Nymburk s.r.o.

Rada města Nymburk jako jediný společník obchodní společnosti Nemocnice Nymburk s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce jednatele společnosti Nemocnice Nymburk s.r.o.

Hlavní náplň činnosti: vedení obchodní společnosti ve stoprocentním vlastnictví města podnikající v oblasti zdravotnictví.

Předpokládaný termín nástupu: listopad 2015

Požadavky:

 • Úplné vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomie, práva nebo lékařství
 • Praxe ve vedoucí pozici min. 5 let
 • Zkušenosti s provozem zdravotnického zařízení min. 3 roky
 • Komunikační, prezentační a vyjednávací schopnosti, časová flexibilita a odolnost proti stresu
 • Znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s vykonávanou funkcí
 • Občanská a morální bezúhonnost
 • Znalost práce na PC
 • Řidičské oprávnění skupiny „B“.

K přihlášce je nutné doložit:

 • Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi, případně odkaz na reference
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • Čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není k datu podání přihlášky vedeno trestní stíhání
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů dle ust. §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Osvědčení a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Písemně zpracovaný návrh koncepce řízení a rozvoje nemocnice (v rozsahu max. 1 strany, formát A4).

Termín pro podání přihlášek byl stanoven do 18.09.2015 včetně.
Předpokládaný termín pro ústní řízení: 10/2015.
Přihlášku je možné podávat pouze písemně v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – VŘ jednatel Nemocnice Nymburk s.r.o.“ na adresu: Městský úřad Nymburk, Ing. Jana Motejlková, tajemnice, Nám. Přemyslovců 163, 288 23 Nymburk.
Podrobnější informace k výběrovému řízení: 325 501 216.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!