AT konference 2014

Společnost pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně a AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS J. E. Purkyně pořádají AT konferenci 2014 na téma Závislost od kolébky do hrobu.

Termín: 27. 4. 2014 - 1. 5. 2014

Místo: Kongres hotel Jezerka, Seč

Odborný program se bude věnovat tématům v oblastech prevence, léčby, snižování rizik a výzkumu v adiktologii, se zaměřením na specifické skupiny klientů: děti (včetně nenarozených), mladiství, těhotné ženy jako uživatelky, senioři.

Každý účastník obdrží certifikát - potvrzení o účasti, který bude obsahovat i počet kreditů od dané organizace poskytující akreditaci.

 

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!