Konference Střešovické dny

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha pořádá Konferenci Střešovické dny - endokrinochirurgie hlavy a krku

Datum konání: 11. - 12. září 2014
Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

1. den  - Sympozium onkochirurgie endokrinních orgánů  krku 

Témata: 

  •     Chirurgická léčba nádorů štítné žlázy
  •     Možnosti chirurgické léčby nádorů příštítných tělísek
  •     Mezioborová spolupráce v léčbě endokrinních orgánů v oblasti hlavy a krku
  •     Chemodektom

Zvaní řečníci:
Prof. Betka, Prof. Vlček, Prof. Adámek, Prof. Beneš, Doc. Netuka, Doc. Komínek, Prof. Chrobok, Prof. Profant

2. den - Výukový kurz neuromonitoringu v onkochirurgii krku se zaměřením na štítnou žlázu

Zvaní řečníci:
Prof. Betka, Prof. Zvěřina, As. Chovanec, As. Kluh, Prof. Adámek, dr. Dudešek, As. Hrabě,  As. Mejzlík

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!