Konference upozornila na problematiku demence v ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Mladá fronta, a. s., s Českou alzheimerovskou společností jako odborným partnerem, uspořádaly 19. 1. 2016 v Praze konferenci Demence v České republice. Akce se konala pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. Osobní účast obou ministrů na konferenci a jejich projev je důkazem závažnosti tématu.

„Demence tvoří zásadní hrozbu naší moderní společnosti, a to zejména pro následující dvě desetiletí. Je to, mimo jiné, i určitá daň za úspěch naší civilizace – dlouhověkost. Zatímco rada evropských vlád bere tuto hrozbu vážně a věnuje mnoho energie a prostředků na přípravu, Česká republika patří spíše k těm málo „prozřelým“ zemím, které začnou vyvíjet výraznější aktivity až když budou skutečností a jejími dopady zaskočeni,“ vysvětluje Jiří Horecký, prezident APSS ČR, proč je důležité se problematice demence věnovat. Martina Mátlová, ředitelka České alzheimerovské společnosti, dodává: „Jsem ráda, že jsem měla příležitost představit nedávno zveřejněnou Zprávu o stavu demence 2015 na takovém fóru. Nárůst počtu lidí s demencí je jedním z podstatných důvodů, proč je třeba tomuto fenoménu věnovat širokou a soustředěnou pozornost také na národní úrovni. Setkávání profesionálních pečujících je jedním ze způsobů, jak situaci lidí s demencí a těch, kdo o ně pečují, zlepšovat.“

Na konferenci vystoupili kromě předních českých odborníků, jako je Hana Kubešová-Matějovská, přednostka kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno, Josef Vymazal, náměstek pro zdravotní péči MZ ČR či Dana Hradcová z Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK také švýcarští odborníci na demenci, a to v rámci mezinárodního kulatého stolu zaměřeného na dobrou praxi a používané nástroje v péči o osoby s demencí. Účastníci se tak dozvěděli o dobré praxi ze Švýcarska, např. v oblasti demence a paliativní péče či lidských zdrojů a vzdělávání v souvislosti s demencí.

Konference měla velký úspěch a upozornila na to, jak důležité je, v souvislosti se stárnutím populace, na problematiku demence nejen upozorňovat, ale i ji řešit ve všech dotčených oblastech. 

Mgr. Veronika Hotová

PR specialistka APSS ČR

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!