Kontroly hygieniků v roce 2015

Hygienici uložili v roce 2015 pokuty za téměř 13 milionů korun a nařídili uzavřít či pozastavit činnost 259 restaurací a provozoven hromadného stravování, o 105 víc než v roce 2014. Celkem provedli hygienici 23 066 kontrol, k nejčastějším prohřeškům patřily nedostatky v provozní hygieně, ve skladování potravin a neodpovídající stavebně-technický stav provozoven.

Důležitou součástí kontrol orgánů ochrany veřejného zdraví je také monitorování zdravotního stavu personálu. V roce 2015 bylo z provozu vyloučeno 1 986 pracovníků s podezřením na ohrožení veřejného zdraví vzhledem k tomu, že by mohli být zdrojem nákazy.

Provozovny kontrolují vedle hygieniků také inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce, ti ale neprověřují zdravotní stav personálu. V novele zákona o potravinách, která je nyní v Poslanecké sněmovně PČR, je návrh, aby veškeré pravomoci při kontrole restaurací a dalších provozoven stravovacích služeb převzali zemědělci. Hygienikům by zůstala kontrola stravovacích provozů jen ve školách, nemocnicích či zařízeních sociální péče. Odbory varují před možným zhoršením ochrany pro zákazníky restaurací.

V roce 2015 bylo uloženo 919 opatření spočívajících v nařízení sanitace, uzavření provozovny či pozastavení činnosti nebo v nařízení likvidace pokrmů. Za tyto prohřešky bylo navrženo 4 452 sankcí ve výši 12 934 100 korun.

Hygienici pokračují v kontrolách i v roce 2016. Do 20. února provedli 2 324 kontrol v 2 200 provozovnách. Výsledkem je šest uzavřených provozoven, deset pozastavení výkonu činnosti, 17 nařízení sanitace a ve 24 případech bylo nutné zlikvidovat závadné pokrmy. Za toto období bylo navrženo celkem 397 sankcí ve výši Kč 1 160 700 korun.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!