Kontroly OSSZ

V roce 2014 provedli pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) téměř 170 tisíc kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce.

Ve stejném období bylo celorepublikově ukončeno takřka 1 300 000 případů dočasné pracovní neschopnosti, dá se proto říci, že byl zkontrolován každý osmý dočasně práceneschopný pojištěnec v ČR.

Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) odhalili pochybení při dodržování zákonem stanoveného tzv. léčebného režimu u 3 391 osob na tzv. neschopence.

Kontroly dodržování tzv. léčebného režimu (přesněji řečeno dočasně práceneschopného pojištěnce) provádějí pověření zaměstnanci OSSZ jak na základě vlastního výběru, tak z podnětu ošetřujícího lékaře či zaměstnavatele. Zaměstnanci OSSZ se musí při kontrole dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce prokázat „průkazem kontrolora“, nemocní pojištěnci jsou povinni jim kontrolu umožnit. Údaje o provedené kontrole se zaznamenávají do tzv. neschopenky.

Aby byla kontrola možná, lidé čerpající nemocenské jsou povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti. Přičemž místo musí být označené jmenovkou a musí mít funkční zvonek. Pokud zaměstnanci OSSZ při kontrole nezastihnou dočasně práceneschopné pojištěnce na uvedené adrese nebo pokud jim nemocní neposkytnou nezbytnou součinnost k provedení této kontroly, písemným oznámením je vyzvou, aby kontaktovali OSSZ. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

Je-li důvodné podezření, že k porušení režimu došlo, zahájí OSSZ správní řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!