Linka Ztracené dítě

Linka Ztracené dítě je v provozu o října roku 2013. Je dostupná nonstop a zdarma na telefonním čísle 116 000.

Vedoucí Linky Ztracené dítě Lucie Hermánková uvádí, že sdružení dělá vše pro to, aby se na linku lidé obraceli dřív, než fakticky k únosu nebo k útěku dítěte dojde. V oblasti linek důvěry se pohybuje od roku 1992, a tak dobře ví, že lidé obvykle volají až v okamžiku, kdy se děje něco vážného. Linka Ztracené dítě je k dispozici všem lidem, kteří mají obavy o děti, a samozřejmě i dětem samotným. Nicméně v ČR již dlouhodobě existuje Linka bezpečí, která je primárně určena právě dětem. Sdružení má za to, že i rodič dítěte, jeho širší rodina, další příbuzní, ale i učitelé si v okamžiku ohrožení dítěte zaslouží stejnou pomoc, jakou mají díky Lince bezpečí děti.

Hovory na Lince Ztracené dítě jsou vymezené tématem – volat lze vždy, když volající vnímá, že je dítě jakkoliv ohrožené. A je jedno, zda se jedná o nebezpečí, se kterým se dítě setkává doma, ve škole, mezi kamarády nebo na internetu, popřípadě když je dítě nebezpečné samo sobě a sebepoškozuje se.

Podle Lucie Hermánkové jsou témata, se kterými se na ně volající obracejí, různorodá. Nejčastěji se jedná o tzv. rodičovské únosy. A to nejen v případech, kdy se partneři rozejdou a dítě si vzájemně unášejí v rámci ČR, např. z Plzně do Znojma a zpátky. Dnes 10 procent obyvatel ČR uzavírá manželství s cizincem. V okamžiku rozchodu se obvykle rodič-cizinec chce vrátit do své vlasti a mnohdy si vzít děti s sebou, často proti vůli druhého rodiče.

Právě mezinárodní rodiny stejně jako dětská migrace a komerční násilí na dětech jsou jedním z důvodů, proč linky 116 000 fungují po celé Evropě. V době, kdy je cestování velmi snadné, je důležité, aby existovala propojená síť organizací, která je schopna zajistit lidem důvěryhodné informace i praktické kontakty na relevantní zahraniční organizace.

Pokud je volající například Čech žijící trvale v Nizozemsku, kde má partnera a děti, může mu  linka poradit v okamžiku, kdy by chtěl s dětmi vycestovat a současně se nedostat do konfliktu s nizozemským právem. A to díky kontaktům s linkou 116 000 v Nizozemsku.

Cílem linky je najít s volajícím nejlepší možné řešení tak, aby se situace dítěte stabilizovala, resp. aby se snížila míra jeho ohrožení. V případě nutnosti jsou pracovníci linky schopni volajícího odkázat na další specializované služby, se kterými jsou v průběžném kontaktu.

Linka Ztracené dítě je poměrně novou službou a ráda by pronikla více do povědomí odborné i laické veřejnosti. Ohrožených dětí je víc, než je na první pohled zřejmé.

Linka Ztracené dítě je provozována stejnojmenným sdružením. Více informací na www.ztracenedite.cz.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!