Listy sociální práce

Listy sociální práce jsou novým odborným časopisem, který chce nahlédnout do všech oblastí, kde se sociální práce vykonává, vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a poskytnout informační servis. Tento pololetník vydává Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) ve spolupráci s MPSV, Společností sociálních pracovníků a Kanceláří veřejného ochránce práv.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová uvedla, že tomu, co je fakticky obsahem pojmu sociální práce, nerozumí nejen laická veřejnost, ale často ani odborníci, zaměstnavatelé a občas tápou i samotní sociální pracovníci. Podle jejích slov chybí jasné legislativní zakotvení sociální práce i jakési vědomí identity a místa sociálních pracovníků v multidisciplinárních týmech.

Nulté číslo časopisu vyšlo v listopadu 2013. Časopis pokrývá sociální práci nejen v prostředí poskytování sociálních služeb, ale zabývá se tématy týkajícími se také oblasti školství, vězeňství, zdravotnictví, veřejné správy, sociálně právní ochrany dětí aj.

Oficiálně první vydání Listů sociální práce přináší především sondu do postavení sociální práce a jejího využití v českém vězeňství. Tomuto tématu se věnuje hned několik příspěvků od obecného přehledu, přes přiblížení reintegračních programů až po představení jednoho konkrétního projektu.

Sociálním pracovníkům přiblíží číslo dále témata spirituálních potřeb člověka a jejich naplňování při poskytování sociálních služeb, pohled na sociální práci optikou ředitele vyšší odborné školy či manažera zařízení ústavní výchovy, nechybí ani názor Kanceláře veřejného ochránce práv ohledně vyřazování uchazečů o zaměstnání z evidence. 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!