Mapa sociálně vyloučených lokalit v ČR

Ve více než dvou stovkách vytipovaných obcí na celém území ČR bude zahájeno terénní šetření, které má za úkol sledovat, jaká je v obcích míra sociálního vyloučení a s čím se lidé žijící v takovém prostředí musí vyrovnávat. Akce je součástí Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, kterou pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR od začátku roku 2014 provádí společnost GAC. Výsledky pomohou nasměrovat unijní pomoc z Evropského sociálního fondu tam, kde je nejvíce zapotřebí.

Sociálně vyloučené lokality nelze vnímat pouze jako romská ghetta, jak již ukázala analýza z roku 2006. Ukazuje se, že problematika chudoby a sociálního vyloučení se týká nejen menšin, ale také jisté části majoritní populace. MPSV ČR proto pracuje například na novém zákonu o sociálním bydlení, nebo byl novelizován zákon o hmotné nouzi, který s problematikou sociálně vyloučených lokalit úzce souvisí.

Na prevenci a řešení problémů v důsledku sociálního vyloučení se vynakládají značné prostředky. Aby je mohlo ministerstvo rozdělovat adresně a efektivně, musím znát aktuální situaci.

Dokumentů a analýz k uvedené problematice existuje i díky projektům financovaným z Evropského sociálního fondu dostatek. Úkolem současné analýzy je mj. tyto dokumenty vyhodnotit. Zatím se jich podařilo shromáždit 259, pokrývají období let 2006 až 2013. Veřejnosti budou v blízké době k dispozici na stránkách www.esfcr.cz.

Po prozkoumání sebraných dokumentů bylo naplánováno terénní šetření. Probíhat bude od července do září roku 2014. Plán počítá s intenzivním šetřením v reprezentačním výběru 205 obcí tak, aby výzkum postihl celou škálu obcí, co do jejich velikosti, geografického rozmístění v jednotlivých krajích či počtu obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Úkolem výzkumníků bude co nejpřesněji popsat a analyzovat vybrané charakteristiky života v sociálně vyloučených lokalitách. Za tímto účelem budou hovořit s představiteli místní samosprávy, úředníky na sociálních odborech, či úřadech práce, poskytovateli sociální pomoci, manažery sociálně zaměřených programů, ale také se zástupci škol a společenských organizací, policisty, případně městskými strážníky a samozřejmě i se samotnými obyvateli sociálně vyloučených lokalit. Celé šetření i následná práce se získanými daty bude probíhat za důsledné ochrany osobních údajů. Veškeré výpovědi budou zaznamenány anonymně.

Informace z terénu budou spolu s již získanými poznatky vyhodnoceny ke konci února roku 2015, kdy se očekává závěrečná analýza problematiky sociálně vyloučených lokalit. Nový systém zpracování získaných dat umožní zobrazení lokalit v elektronické mapě, kterou bude možné do budoucna průběžně aktualizovat. Především však získané poznatky poslouží k tomu, aby MPSV ČR ještě lépe směřovalo unijní pomoc, zaměřenou na podporu sociálního začleňování pro programové období 2014-2020 v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Kategorie: 
Hodnocení: 
1

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!