Měření cholesterolu

Změřit si cholesterol v krvi na účet zdravotní pojišťovny mohou zdraví lidé jen do 60 let, pak už s nimi vyhláška o preventivních prohlídkách nepočítá.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR), které vyhlášku vydalo, uvedlo, že frekvenci vyšetření stanovily odborné lékařské společnosti. U bezpříznakových pojištěnců nad 60 let je podle nich vyšetření cholesterolu zbytečné.

Podle MZ ČR, pokud se vyšší hladina cholesterolu neprojevila u dětí při prevenci v pěti letech, ani při první prevenci u praktika v 19 letech, je jisté, že člověk vlohu k vysokému cholesterolu nezdědil. Při normální hladině cholesterolu ve 40, 50 a 60 letech je již také jisté, že u dotyčného neovlivňuje hladinu cholesterolu ani nevhodný způsob stravování.

Potom je již zbytečné provádět vyšetření cholesterolu u bezpříznakových pojištěnců při dalších prohlídkách. Provádí se samozřejmě vždy, když se při preventivní prohlídce v anamnéze zjistí rizikové faktory.

K odlišnému pojetí vyšetření cholesterolu, cukru v krvi a EKG se MZ ČR nevyjádřilo. Podle vyhlášky se testuje cukr v krvi od 40 let ve dvouletých intervalech a EKG od stejného věku ve čtyřletých intervalech. Na vyšetření tak mají nárok pojištěnci až do konce života. U cholesterolu naproti tomu musejí lékaři hledat cesty, jak prevenci umožnit.

Pokud by pacient byl v pořádku a v jeho rodině neměl nikdo vysoký cholesterol či ischemickou chorobu, šlo by o prevenci a lékař by se musel držet předpisu. Podle vyjádření praktických lékařů však šedesátiletý či starší pacient, který v rodině nemá někoho se zvýšeným cholesterolem či s ischemickou chorobou, sám takovou nemoc neměl a nemá ani jiné metabolické riziko, aby nebyl důvod vyšetřit mu cholesterol, neexistuje.

Zásadní vliv rodinné anamnézy potvrdilo Sdružení praktických lékařů ČR. Je uznaným důvodem pro vyšetření i bezpříznakového pacienta. Interval pak stanoví lékaři podle výsledků.

Preventivní prohlídku hradí pojišťovny dospělým jednou za dva roky, tolerance je 150 dnů. Do prevence patří například změření tlaku či vyšetření moči papírkem. U mužů ve zvýšeném riziku vyšetří lékař varlata, u rizikových žen od 25 let prsy. Součástí prevence jsou vedle kontroly laboratorních výsledků screeningy.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!